Dataleverandøren med allsidig kompetanse

i Indre Østfold

Support

pico

Ubiqiti Pico Station
2.4 / 5GHz basestasjon / klient

PDFPrintE-mail

Trådløse nettverk

De aller fleste er i stand til å installere en trådløs router og få den til å fungere på en måte. Om kravet til sikkerhet, oppetid, god dekning og stabilitet er litt over 'hjemmenivå' er det imidlertid behov for både mer kunnskap og mer proffesjonelt utstyr.

Vi benytter utstyr fra flere, anerkjente leverandører, bl. a. Mikrotik og Ubiqiti. Dette utstyret er svært fleksibelt og kan konfigureres og tilpasses slik at kundens ønsker og behov tilfredsstilles best mulig. Vi har erfaring med både mindre trådløse nettverk og middels store systemer.

Utstyret vi benytter gjør det relativt enkelt å etablere trådløse forbindelser også over avstander på flere km.

Alle trådløse nett vi etablerer blir godt sikret og dokumentert.

sxt

Mikrotik 5GHz klientenhet

nano

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubiqiti Nano Station
Basestasjon/router 2.4 eller 5GHz