Dataleverandøren med allsidig kompetanse

i Indre Østfold

Support

pico

Ubiqiti Pico Station
2.4 / 5GHz basestasjon / klient

PDFPrintE-mail

Utstyr

For å kunne koble seg til bredbåndsnettet vårt er det nødvendig med noe teknisk utstyr. Det er imidlertid IKKE nødvendig med noen form for telefonlinje, hverken analog eller ISDN. For montering av utstyr - se vår installasjonsveiledning (pdf-fil) .

Følgende utstyr er nødvendig:

  • Mottagerenhet. Dette er en liten boks som plasseres innendørs og kobles til vanlig, 230 volt strøm ved hjelp av en liten omformer. Mottageren kan kobles direkte til nettverkskortet i datamaskinen.
  • Antenne. Denne må monteres slik at det er fri sikt fra antennen til basestasjonens antenne. Antennen kan monteres utvendig på vegg, på samme mast (rør) som en TV-antenne eller på en egen mast (rør) som monteres på taket eller på veggen av huset.
  • Antennekabel. Denne forbinder antennen med mottageren. Det er viktig at kabelen ikke er for lang. Vanlig lengde er f. eks. 5 meter.
  • Nettverkskort / kabel. For å koble datamaskinen sammen med mottagerenheten er det nødvendig at datamaskinen har et nettverkskort. De fleste nyere maskiner har dette som standard. Har du en eldre maskin uten nettverkskort kan vi enkelt installere dette. En nettverkskabel av passende lengde er nødvendig for å koble sammen datamaskinen og mottagerenheten.
  • Brannmur.For ekstra sikkerhet mot inntrengere utenfra anbefales det også å installere en brannmur. Dette er en boks som kobles mellom mottagerenheten og datamaskinen.

NB!
Vi stiller krav om at det er installert en virusbeskyttelse på ALLE maskiner som skal koble seg til nettet! Virusbeskyttelsen må alltid holdes oppdatert.
For de som ikke har god virusbeskyttelse gir vi gode tilbud på Norman Virus Control.

sxt

Mikrotik 5GHz klientenhet

nano

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubiqiti Nano Station
Basestasjon/router 2.4 eller 5GHz